Kościół filialny w Wąwelnicy - gm. Dobra. - e-Przewodnik Turystyczny po Powiecie Polickim

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kościół filialny w Wąwelnicy - gm. Dobra.

HISTORIA

Romański kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej wznoszący się w centrum wsi zbudowany został w drugiej połowie XIII wieku z kamienia narzutowego i cegły. Podczas gruntownej przebudowy w XVIII wieku zmieniono większość otworów okiennych, zamurowano portal południowy, który prowadził do wnętrza świątyni. Prawdopodobnie wówczas wzniesiono wieżyczkę przykrytą barokowym hełmem, która pełni funkcję dzwonnicy, natomiast do ściany północnej dobudowano zakrystię. Przebudowa ta w znacznym stopniu zatarła pierwotny charakter architektoniczny budowli. II wojnę światową świątynia przetrwała w nienaruszonym stanie i czynna była już połowy od 1945 roku. W latach 90. XX wieku przeprowadzono generalny remont i restaurację obiektu. Kościół został ponownie poświęcony 3 maja 1992 roku przez ks. bpa Jana Gałeckiego.

ARCHITEKTURA

Kościół jest budowlą jednonawową, zbudowaną na planie prostokąta. Jest świątynią orientowaną w osi wschód-zachód, wedle średniowiecznego zwyczaju. W południowej ścianie zobaczyć można ostrołukowy, trójuskokowy portal ceglany, obecnie zamurowany, zapewne jedyne dawne wejście do wnętrza świątyni. W zachodniej części korpusu znajduje się wieża drewniana pełniąca rolę dzwonnicy. Jej kwadratowa, odeskowana konstrukcja wyrastająca z dachu zakończona jest latarnią i barokowym, kopulastym hełmem, zwieńczonym iglicą. Kościół posiada profilowany betonowy gzyms i kryty jest blaszanym dachem namiotowym. Od strony północnej znajduje się dobudówka kryta dachem pulpitowym, pełniąca funkcję zakrystii. W elewacji wschodniej znajduje się również charakterystyczny, szczelinowy otwór, którego funkcja nie jest do końca wyjaśniona. W czasie XVIII-sto wiecznej przebudowy powiększono i zmieniono obramienie większości otworów okiennych. Pierwotne zachowały się jedynie po jednym w ścianie południowej i wschodniej. Kościół otoczony jest kamienno-ceglanym, zabytkowym murem z przełomu XVII/XVIII wieku z bramką. Dawniej na placu przykościelnym znajdował się cmentarz.

WYPOSAŻENIE

Wewnątrz kościoła zachowany barokowy dzwon z 1660 roku z zakładu ludwisarskiego ze Szczecina, znajdujący się obecnie na wieży. W kościele znajduje się również barokowa ambona z XVIII wieku.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego