Rezerwaty przyrody w Powiecie Polickim - e-Przewodnik Turystyczny po Powiecie Polickim

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rezerwaty przyrody w Powiecie Polickim

Słowniczek > Przyroda

Rezerwat przyrody "JEZIORO ŚWIDWIE"

Rezerwat ornitologiczny "JEZIORO ŚWIDWIE" - unikalny w skali europejskiej rezerwat ptactwa wodnego i błotnego. Utworzony został w 1963 roku, na powierzchni 382 ha, powiększony w 1988 roku do 891,28 ha obejmując jezioro Świdwie i podmokłe tereny wokół niego - bagniska, torfowiska niskie i trzcinowiska. Połączenie płytkiego akwenu wodnego z rozległą strefą roślinności nawodnej i przywodnej stwarza niezwykle korzystne warunki lęgowe ptakom wodnym i błotnym. Ochroną objęto tutaj: żurawie, wilgi, błotniaki - stawowy i łąkowy, strumieniówki, derkacze, gęsi - zbożowa, gęgawa i białoczelna, bataliony, chruściele i wiele innych. Łącznie w okresie lęgowym przebywa tu ponad 160 gatunków ptaków. Na obszarze rezerwatu znajduje się również terytorium łowieckie bielika. Ponadto Świdwie jest ważnym żerowiskiem i miejscem odpoczynku dziesiątek tysięcy ptaków na trasie ich wędrówek pomiędzy północną Skandynawią a basenem Morza Śródziemnego. Corocznie odbywają się tutaj pierzowiska dzikich kaczek, gęsi i żurawi oraz jesienne zloty na noclegowiska żurawi, gęsi zbożowych i białoczelnych. Liczebność ich w tym czasie dochodzi do 12 000 sztuk. Rezerwat został wpisany w 1984 roku na listę Konwencji o ochronie obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym "RAMSAR", a ponadto jest jedną ze 118 ostoi ptaków w Polsce o znaczeniu międzynarodowym. W rezerwacie żyje około 50% ogółu ptaków występujących w Polsce. Z jeziora wypływa rzeka Gunica, wpadająca do Roztoki Odrzańskiej. Najlepszy czas zwiedzania od początku kwietnia do końca czerwca oraz od drugiej połowy sierpnia do połowy listopada.


Wokół rezerwatu znajdują się dwie stacje ornitologiczne. Jedną (Stacja Ornitologiczna "Świdwie") zlokalizowano na skraju jeziora we wsi Bolków. Pracownicy stacji sprawują całoroczną pieczę nad rezerwatem, a po wcześniejszym uzgodnieniu oprowadzają wycieczki po jego terenie. Na terenie stacji znajduje się również ośrodek dydaktyczno-muzealny. Druga stacja znajduje się nad Gunicą w Węgorniku. Jej pomosty i wieża widokowa stanowią doskonały punkt obserwacyjny.


Rezerwat przyrody "KANAŁ KWIATOWY"

Rezerwat przyrody "KANAŁ KWIATOWY" - jest to rezerwat florystyczny, o powierzchni 3 ha, utworzony dnia 10 listopada 1976 r., 2 km na południowy-zachód od rezerwatu przyrody "Kurowskie Błota". Rezerwat utworzony na części jednego ze starorzeczy Odry, w celu ochrony rzadkich gatunków roślin wodnych i bagiennych: salwinia pływająca, grzybieńczyk wodny, arcydzięgiel litwor nadbrzeżny, grzybienie białe, osoka aloesowata. Ze świata zwierząt występuje tu gąbka słodkowodna.

Rezerwat przyrody "KUROWSKIE BŁOTA"

Rezerwat przyrody "KUROWSKIE BŁOTA" - jest to rezerwat faunistyczny, o powierzchni 98,43 ha, utworzony 20 października 1965 r., w północnej części Parku Krajobrazowego "Dolina Dolnej Odry". Rezerwat pierwotnie powstał w celu ochrony kolonii kormoranów, a obecnie czapli siwej w liczebności około 600 par, oraz miejsc lęgowych chronionych ptaków drapieżnych: bielika, kani czarnej, kani rudej. Spośród ptaków chronionych występują: kormoran czarny, myszołów zwyczajny, pustułka, krogulec. W większości obszar rezerwatu stanowi podmokły ols i łęg przykorytowy, interesujące także pod względem florystycznym.


Rezerwat przyrody "WZGÓRZE WIDOKOWE NAD MIĘDZYODRZEM"

Rezerwat przyrody "WZGÓRZE WIDOKOWE NAD MIĘDZYODRZEM" - jest to rezerwat krajobrazowy, o powierzchni 4,19 ha, utworzony 23 stycznia 1973 r., na stromej krawędzi doliny Odry, będącej kulminacją Wału Stobniańskiego. Rezerwat został utworzony w celu ochrony wyjątkowych walorów krajobrazowych oraz przyrodniczych. Zajmuje stożkowate wzniesienie Morenka o wysokości względnej około 35 m z roślinnością kserotermiczną. Na murawach można spotkać m. in. gatunki chronione: ostnica włosowata, sasanka łąkowa, kalina koralowa, kocanki piaskowe, wilżyna ciernista oraz wiele innych gatunków roślin. Na szczycie znajduje się punkt widokowy z kamiennym siedziskiem, dostępny stromą ścieżką od północnej strony wzgórza.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego