Ruina kościoła - Karwowo, gmina Kołbaskowo, powiat Police - e-Przewodnik Turystyczny po Powiecie Polickim

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ruina kościoła - Karwowo, gmina Kołbaskowo, powiat Police

HISTORIA

Do dnia dzisiejszego w Karwowie zachowała się ruina XIII wiecznego kościoła. Forma pierwotnych okien w ścianie wschodniej, które były zakończone półokrągło i miały kształt wysmukły, wskazuje na powstanie budowli około roku 1250. W XIX wieku świątynia została przebudowana, co pozbawiło ją pierwotnej elewacji wschodniej. Natomiast w 1896 roku od północy dobudowano ośmioboczną, ceglaną wieżę na kamiennej, czworobocznej podstawie. W roku 1945, podczas działań wojennych kościół uległ zniszczeniu i od tamtej pory pozostawał stale dewastowaną, zapomnianą ruiną. Dopiero troska mieszkańców zaowocowała uprzątnięciem obiektu i jego otoczenia.

ARCHITEKTURA

Kościół w Karwowie był budowlą salową, założoną na planie prostokąta o wymiarach 12,7 x 6,5 m, bez chóru i wieży. Elewacje ścian i zapewne szczytów wykonano z kwadr granitowych lekko tylko przyciosanych od strony lica, ułożonych w miarę regularne warstwy, łączone zaprawą wapienną z dodatkiem okrzesków. Jedynie portale i narożniki wykonano z dokładnie obrobionych kwadr i klińców granitowych. Kościół posiadał płaski strop drewniany i nakryty był dwuspadowym dachem ceramicznym.

ELEWACJE

Ostrołukowy, uskokowy portal zachodni, został usunięty i zastąpiony portalem o prostych ościeżach w obramieniu ceglanym, zachowały się jedynie dwa dolne ciosy. Szczyt zachodni niestety nie zachował się.
Portal południowy zapewne jednouskokowy o delikatnym łuku ostrym jest obecnie widoczny od połowy swojej wysokości.
Elewacja wschodnia łącznie ze szczytem, została rozebrana i zastąpiona późniejszą ceglaną. Wykonano w niej dwa symetrycznie rozłożone, ostrołukowe okna o ościeżach rozglifionych obustronnie. Szczyt wschodni, schodkowy, posiadał symetrycznie rozłożone pinakle i ostrołukowe blendy zapewne w układzie piramidalnym.
Przy elewacji północnej w 1896 roku dobudowano ośmioboczną ceglaną wieżę na kamiennej czworobocznej podstawie, na którą wiodły spiralne, drewniane schody zachowane do dziś w swej górnej partii. Zwieńczona jest ona latarnią i ceglanym stożkowym hełmem.

OTOCZENIE

Kościół wraz z przylegającym doń cmentarzem otoczony jest kamiennym murem. Pochowani na przykościelnym placu, dawni mieszkańcy Karwowa doczekali się symbolicznego lapidarium. Składa się na nie kilka ocalałych, przedwojennych nagrobków.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego