Kościół filialny w Kamieńcu - gm. Kołbaskowo. - e-Przewodnik Turystyczny po Powiecie Polickim

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Kościół filialny w Kamieńcu - gm. Kołbaskowo.

HISTORIA

We wsi znajduje się XIII-wieczny kościół filialny z ciosanego kamienia. Kościół znacznie ucierpiał podczas II wojny światowej i w stanie ruiny pozostawał aż do roku 1978. Odbudowany został ponownie poświęcony 17 grudnia 1978 roku.

ARCHITEKTURA

Jest to budowla salowa, prostokątna, orientowana, bez chóru, z dobudowaną od zachodu wieżą, szerszą niż nawa. Wieża wzniesiona na planie prostokąta posiadała pierwotnie jeszcze dwie szkieletowe, odeskowane kondygnacje, które uległy zniszczeniu. Całość budowli nakryta jest ceramicznym dachem dwuspadowym. Hełm wieży natomiast pokryty jest ocynkowaną blachą.

ELEWACJE

Elewacje ścian wykonane są z kwadr granitowych ułożonych w regularne warstwy. Wszystkie otwory okienne mocno rozglifione posiadają zmienione ceramiczne zwieńczenia. Od strony zachodniej w elewacji wieży znajduje się portal główny, ostrołukowy, trzykrotnie schodkowany z klińców granitowych, dokładnie obrobionych.
W ścianie południowej i północnej znajdują się również portale ostrołukowe, dwuuskokowe, wykonane z klińców granitowych, dokładnie obrobionych. Po przebudowie portale w ścianie południowej i północnej pozostają zamurowane przy użyciu innego materiału, nie licującego z elewacją ścian.
Ściana wschodnia posiada trzy okna, a w jej szczycie znajduje się oculus w obramieniu ceramicznym.

WYPOSAŻENIE

Na wyposażeniu kościoła uwagę zwracają następujące zabytkowe przedmioty:
- ołtarz ambonowy z XVIII wieku,
- empora chórowa z malowanymi scenami biblijnymi z 1750 roku,
- epitafium z drewna dla pułkownika Jana Karola von Lappenow z 1729 roku,
- obraz ukrzyżowania z 1700 roku,
- misa chrzcielna z 1693 roku,
- kielich z 1651 roku,
- dzwon odlany przez Jana Henryka Schmidta z 1714 roku.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego